Välkommen till Lindbergslid

Lindbergslid

Här kommer det att finnas information om byn Lindbergslid, dess fastigheter och tidigare invånare.

Skomakarns Stigs Smedens
Skomakarns/Stinas Stigs timmerhus Smedens/Torpet


Annis/Prästens Ragnars Solhem
Annis/Prästens Ragnars Solhem


Nybygget/nyhemmanet LM SNyhemmanet
Nyhemmanet/spökhuset Leif & Majvors Nyhemmanet

Kartor

Ett litet urval historiska kartor över Lindbergslid. Mer kommer.

Lindbergslid
Karta över Lindbergslid från 1856.
Laga skifte 1858.

Häradsekonomiska kartan 1900-tal
Häradsekonomiska kartan 1877-82. Ekonomiska kartan 1958

Generalstabskarta
Generalstabskartan 1842

Geometrisk karta från 1741
Geometrisk karta över Lindbergslid från 1741.

"Geometrisk avritning öfver nyhemmanet Lindberga Liden i Skaraborgs Lähn Wasbo Härad och Undenäs Sockn beläget; som för skattläggnings skulld efter höga Landshövdinge Embetets Höggunstige ordres af den 8 maj 1741 är afmätt och observerad uti juli månad samma år af X Bergman."